Meramont S.A.

Aktionärszone

Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki

 1. Dane Spółki:

Firma: Meramont S.A.,

Siedziba i adres: ul. Kościuszki 14, 62-300 Września,

Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd
Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 789-000-35-32

Wysokość kapitału zakładowego: 1.504.320 PLN, Wysokość kapitału wpłaconego: 1.504.320 PLN

 

 1. Informacje dla akcjonariuszy
  Wezwanie nr 1
  Wezwanie nr 2
  Wezwanie nr 3
  Wezwanie nr 4
  Wezwanie nr 5
 2. Informacje finansowe
de_DEDeutsch