Meramont S.A.

Zintegrowana Polityka Jakości i Środowiskowa

MERAMONT Spółka Akcyjna

MERAMONT Spółka Akcyjna działa w szeroko pojętym przemyśle metalowym w zakresie: Wytwarzania konstrukcji metalowych i zbiorników, pulpitów sterowniczych, obudów i podzespołów maszyn raz mebli metalowych, usługi wycinania laserowego, wykrawania, gięcia, obróbki skrawaniem, spawania, malowania i montażu. Produkcja podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego.
Stosowane w spółce technologie wycinania laserowego, wykrawania narzędziowego, gięcia, obróbki skrawaniem, spawania, malowania i montażu gwarantują spełnienie oczekiwań i wymagań Klientów.
Chcemy pomagać naszym Klientom znaleźć korzystne rozwiązania technologiczne zgodne z obowiązującymi normami i przepisami, które zapewniają wysoką jakość, terminowość i funkcjonalność wykonywanych przez nas produktów i usług oraz dające w efekcie wymierne korzyści finansowe dla obu stron.
Realizując powyższe założenia działamy jednocześnie na rzecz ochrony środowiska dokładając starań, aby ograniczyć niekorzystny wpływ na środowisko oraz spełnienia wymagań prawnych i stron zainteresowanych.

Die Qualitätssicherung soll durch das Realisieren der die angenommenen strategischen Ziele zu erreichen.

Qualitätsziele:
1. Osiąganie założonego poziomu terminowości dostaw.
2. Osiągnięcie poziomu jakości dostaw wymaganego przez naszych Klientów.
3. Doskonalenie systemu zabezpieczenia środowiska pracy.
4. Doskonalenie wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z ISO 9001 , ISO 14001 oraz EN ISO 3834-2 i ISO 15085-2, EN 1090-2 poprzez realizację założonych celów i wskaźników.

Cel środowiskowy:
1. Zminimalizowanie wpływu działalności spółki na środowisko, poprzez:
– ograniczanie i zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, zmniejszenie odpadów i ich odzyskiwanie tam gdzie to możliwe,
– racjonalne zużywanie surowców, materiałów, zasobów naturalnych i energii,
– działanie na rzecz zdrowia pracowników i społeczeństwa,
– przestrzeganie wymagań dotyczących ochrony środowiska wynikających z ustawodawstwa, przepisów prawnych i innych wymagań, do przestrzegania których spółka się zobowiązała, a które dotyczą spółki i jej aspektów środowiskowych,
– współprace w zakresie ochrony środowiska ze wszystkimi zainteresowanymi stronami: Klientami , dostawcami , pracownikami , władzami itp.

Gwarantem osiągnięcia założonych celów jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, EN ISO 3834-2, EN 1090-2 oraz ISO 15085-2.

Zrozumienie i przestrzeganie polityki i celów przez cały personel spółki oraz zaangażowanie wszystkich w realizację przyjętych założeń pozwoli na osiągnięcie wyznaczonych celów.

Prezes Zarządu

Maciej Wolny

de_DEDeutsch