Meramont S.A.

Zintegrowana Polityka Jakości i Środowiskowa

MERAMONT Spółka Akcyjna

MERAMONT Spółka Akcyjna działa w szeroko pojętym przemyśle metalowym w zakresie: Wytwarzania konstrukcji metalowych i zbiorników, pulpitów sterowniczych, obudów i podzespołów maszyn raz mebli metalowych, usługi wycinania laserowego, wykrawania, gięcia, obróbki skrawaniem, spawania, malowania i montażu. Produkcja podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego.
Stosowane w spółce technologie wycinania laserowego, wykrawania narzędziowego, gięcia, obróbki skrawaniem, spawania, malowania i montażu gwarantują spełnienie oczekiwań i wymagań Klientów.
Chcemy pomagać naszym Klientom znaleźć korzystne rozwiązania technologiczne zgodne z obowiązującymi normami i przepisami, które zapewniają wysoką jakość, terminowość i funkcjonalność wykonywanych przez nas produktów i usług oraz dające w efekcie wymierne korzyści finansowe dla obu stron.
Realizując powyższe założenia działamy jednocześnie na rzecz ochrony środowiska dokładając starań, aby ograniczyć niekorzystny wpływ na środowisko oraz spełnienia wymagań prawnych i stron zainteresowanych.

Polityka jest realizowana poprzez nieustanne dążenie do realizacji założonych celów strategicznych.

Cele jakościowe:
1. Osiąganie założonego poziomu terminowości dostaw.
2. Osiągnięcie poziomu jakości dostaw wymaganego przez naszych Klientów.
3. Doskonalenie systemu zabezpieczenia środowiska pracy.
4. Doskonalenie wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z ISO 9001 , ISO 14001 oraz EN ISO 3834-2 i ISO 15085-2, EN 1090-2 poprzez realizację założonych celów i wskaźników.

Cel środowiskowy:
1. Zminimalizowanie wpływu działalności spółki na środowisko, poprzez:
– ograniczanie i zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, zmniejszenie odpadów i ich odzyskiwanie tam gdzie to możliwe,
– racjonalne zużywanie surowców, materiałów, zasobów naturalnych i energii,
– działanie na rzecz zdrowia pracowników i społeczeństwa,
– przestrzeganie wymagań dotyczących ochrony środowiska wynikających z ustawodawstwa, przepisów prawnych i innych wymagań, do przestrzegania których spółka się zobowiązała, a które dotyczą spółki i jej aspektów środowiskowych,
– współprace w zakresie ochrony środowiska ze wszystkimi zainteresowanymi stronami: Klientami , dostawcami , pracownikami , władzami itp.

Gwarantem osiągnięcia założonych celów jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, EN ISO 3834-2, EN 1090-2 oraz ISO 15085-2.

Zrozumienie i przestrzeganie polityki i celów przez cały personel spółki oraz zaangażowanie wszystkich w realizację przyjętych założeń pozwoli na osiągnięcie wyznaczonych celów.

Prezes Zarządu

Maciej Wolny

pl_PLPolski
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).