Meramont S.A.

Zintegrowana polityka jakości i ochrony środowiska

Meramont S.A. dba o wysoką jakość świadczonych usług, które spełniają potrzeby i oczekiwania naszych Klientów oraz odpowiadają przepisom prawnym.

MERAMONT Spółka Akcyjna działa w szeroko pojętym przemyśle metalowym ze szczególnym uwzględnieniem dostarczania produktów i usług z zakresu konstrukcji metalowych i zbiorników, ścian autobusów, części dla branży automotive i innych. Stosowane w Spółce technologie wycinania laserowego, wykrawania narzędziowego, gięcia, obróbki skrawaniem, spawania, malowania i montażu gwarantują spełnienie oczekiwań i wymagań Klientów.

Chcemy pomagać naszym Klientom znaleźć korzystne rozwiązania technologiczne zgodne z obowiązującymi normami i przepisami, które zapewniają wysoką jakość i funkcjonalność wykonywanych przez nas produktów i usług oraz dające w efekcie wymierne korzyści finansowe dla obu stron.

Realizując powyższe założenia działamy jednocześnie na rzecz ochrony środowiska, dokładając starań, aby ograniczyć niekorzystny wpływ na środowisko oraz spełnić wymagania prawne.

Polityka jest realizowana poprzez nieustanne dążenie do realizacji założonych celów strategicznych.

Cele jakościowe:

  • pozyskiwanie nowych Klientów.
  • osiąganie założonego poziomu zadowolenia Klienta.
  • osiągnięcie poziomu jakości dostaw wymaganego przez naszych Klientów.
  • zapewnienie personelu niezbędnego i kompetentnego do realizacji wyrobów i usług.
  • doskonalenie wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 oraz PN-EN ISO 3834-2:2007 i EN 15085-2:2007 poprzez realizację założonych celów i wskaźników.

Cele środowiskowe:

  • zminimalizowanie wpływu działalności Spółki na środowisko poprzez ograniczanie i zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, zmniejszenie odpadów i ich odzyskiwanie tam gdzie to możliwe.
  • racjonalne zużywanie surowców, materiałów, zasobów naturalnych i energii.
  • działanie na rzecz zdrowia Pracowników i Społeczeństwa.
  • przestrzeganie wymagań dotyczących ochrony środowiska wynikających z ustawodawstwa, przepisów prawnych i innych wymagań, do przestrzegania których Spółka się zobowiązała, a które dotyczą Spółki i jej aspektów środowiskowych.
  • współpraca w zakresie ochrony środowiska ze wszystkimi zainteresowanymi stronami: Klientami, Dostawcami, Pracownikami, Władzami itp.

Gwarantem osiągnięcia założonych celów jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO 3834-2:2007 oraz EN 15085-2:2007.

Zrozumienie i przestrzeganie polityki i celów przez cały Personel Spółki oraz zaangażowanie wszystkich w realizację przyjętych założeń pozwoli na osiągnięcie wyznaczonych celów.

pl_PLPolski