Meramont S.A.

Oferty pracy

Aktualnie prowadzimy rekrutację na poniższe stanowiska.

Specjalisty ds. Zakupów

Zadania:

 •  Zaopatrywanie zakładu w materiały w oparciu o zatwierdzony plan produkcji, zestawienia materiałowe, specyfikacje projektowe oraz inne uzasadnione i akceptowane zapotrzebowanie.
 • Wysyłanie i analiza ofert dostawców, rekomendowanie wyboru najbardziej korzystnych.
 • Prowadzenie ewidencji ulokowanych zamówień.
 • Informowanie o stanie realizacji zamówień i terminach dostaw.
 • Osobiste dokonywanie odbiorów i uczestnictwo w odbiorach materiałów w zależności od potrzeb i  warunków.
 • Akceptacja faktur za dostarczone materiały.
 • Prawidłowe nanoszenie indeksów materiałowych.
 • Systematyczne analizy stanów zapasów materiałowych.
 • Obciążanie dostawców wszelkimi odszkodowaniami wynikającymi z niedotrzymania ogólnych warunków umów i dostaw.
 • Zagospodarowanie zbędnych i nadmiernych zapasów materiałowych.
 • Terminowe załatwianie reklamacji w oparciu o obowiązujące dokumenty.
 • Kontrola zużycia materiałów – zgłaszanie kierownictwu stwierdzonych nieprawidłowości.
 • Opracowywanie danych do zawierania umów kooperacyjnych, zakupowych.
 • Prowadzenie kontroli dostaw w zastępstwie magazyniera.
 • Uprawnienia do kwalifikowania dostaw jako zgodne i niezgodne.
 • Ścisłe przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
 • Przestrzeganie i realizacja procedur związanych z normami ISO 9001 i ISO 14001.

Wymagania:

 • Wykształcenie: średnie lub wyższe

 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;

 • Dobra organizacja pracy własnej;

 • Inicjatywa w działaniu

 • Obsługa komputera

Oferujemy:

 • Motywacyjny system wynagradzania,

 • Pracę na odpowiedzialnym stanowisku,

 • Możliwość szkoleń i rozwoju osobistego,

 • Niezbędne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres meramont@meramont.eu

Koordynator Logistyki

Zadania:

 • Planowanie i realizacja zadań związanych z pakowaniem i transportem (transport wewnętrzny i zewnętrzny).

 • Planowanie i koordynowanie terminów realizacji transportu z/do firmy do/od kooperantów

 • Informowanie przełożonego na bieżąco o istniejącej sytuacji w zakresie transportu.

 • Sprawowanie nadzoru nad właściwą eksploatacją floty.

 • Bezwzględne przestrzeganie ustalonych zasad regulaminu pracy, przepisów przeciwpożarowych i bhp przy wykonywaniu zadań na miejscu i w terenie.

 • Nadzór i wymaganie od podległych pracowników przestrzegania i realizacji procedur związanych z normą ISO 9001, ISO 14001 ISO 3834-2.

 • Działanie zgodne z zapisami dokumentów systemu zarządzania jakością i środowiskiem wg norm ISO 9001, ISO 14001 ISO 3834-2.

Wymagania:

 • Wykształcenie: średnie lub wyższe

 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;

 • Dobra organizacja pracy własnej;

 • Inicjatywa w działaniu

 • Obsługa komputera

Oferujemy:

 • Motywacyjny system wynagradzania,

 • Pracę na odpowiedzialnym stanowisku,

 • Możliwość szkoleń i rozwoju osobistego,

 • Niezbędne narzędzia pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres meramont@meramont.eu

Ślusarz – Spawacz

Opis stanowiska::

 • przygotowanie elementów do spawania zgodnie z dokumentacją techniczną,

 • wykonywanie połączeń spawanych zgodnie z dokumentacją techniczną i technologiczną procesu spawania,

 • spawanie elementów i konstrukcji stalowych metodą MIG lub MAG

 • składanie konstrukcji stalowych,

 • przestrzeganie procedur jakościowych i technologicznych,

 • utrzymywanie właściwego poziomu jakości,

 • podejmowanie działań mających na celu usprawnienie procesu produkcyjnego i doskonalenie produktu,

 • przestrzeganie zasad bhp w zakładzie i na stanowisku pracy,

Wymagania i obowiązki:

 • dobra znajomość rysunku technicznego oraz obsługi przyrządów pomiarowych,

 • umiejętność pracy zgodnie z procedurami,

 • chęć nauki i podnoszenia kwalifikacji,

 • wysoka motywacja do pracy,

 • sumienność i dokładność w wykonywaniu zadań,

 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,

 • posiadanie aktualnych uprawnień spawalniczych

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia

 • możliwość zdobycia uprawnień

 • pracę w systemie jedno lub dwuzmianowym

 • szkolenia i wsparcie ze strony doświadczonych pracowników i przełożonych

 • cenimy przyjazną atmosferę, dzięki której praca staje się przyjemnością a pracownik ma możliwość rozwoju własnego potencjału

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres meramont@meramont.eu

Pracownik Produkcji-Operator Maszyn CNC

Opis stanowiska::

 • obsługa i programowanie maszyn CNC

 • wykonywanie detali na podstawie dokumentacji technicznej

 • przestrzeganie procedur jakościowych i technologicznych,

 • utrzymywanie właściwego poziomu jakości,

 • podejmowanie działań mających na celu usprawnienie procesu produkcyjnego i doskonalenie produktu,

 • przestrzeganie zasad bhp w zakładzie i na stanowisku pracy,

Wymagania i obowiązki:

 • wykształcenie techniczne

 • doświadczenie w pracy na produkcji – obsłudze maszyn CNC

 • dobra znajomość rysunku technicznego oraz obsługi przyrządów pomiarowych,

 • umiejętność pracy zgodnie z procedurami,

 • chęć nauki i podnoszenia kwalifikacji,

 • wysoka motywacja do pracy,

 • sumienność i dokładność w wykonywaniu zadań,

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia

 • możliwość zdobycia uprawnień

 • pracę w systemie jedno lub dwuzmianowym

 • szkolenia i wsparcie ze strony doświadczonych pracowników i przełożonych

 • cenimy przyjazną atmosferę, dzięki której praca staje się przyjemnością a pracownik ma możliwość rozwoju własnego potencjału

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres meramont@meramont.eu

Pracownik Produkcji - Ślusarz

Wymagania i obowiązki:

 • znajomość rysunku technicznego

 • wykształcenia minimum zawodowe

 • umiejętności pracy w zespole

 • praktycznej umiejętności obsługi narzędzi warsztatowych(szlifierka, wiertarka, suwmiarka itp.)

 • dobrze widziane doświadczenie pracy na podobnym stanowisku

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia

 • możliwość zdobycia uprawnień

 • pracę w systemie jedno lub dwuzmianowym

 • szkolenia i wsparcie ze strony doświadczonych pracowników i przełożonych

 • cenimy przyjazną atmosferę, dzięki której praca staje się przyjemnością a pracownik ma możliwość rozwoju własnego potencjału

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres meramont@meramont.eu

pl_PLPolski