Meramont S.A.

Gięcie blach:
Meramont S.A.

Gięcie blach to rodzaj obróbki plastycznej, gdzie odkształcenie materiału odbywa się poprzez zastosowanie dużej siły nacisku. Cały proces może być przeprowadzony na zimno, kiedy materiał jest małej grubości lub na gorąco w przypadku, kiedy grubość materiału jest tak duża, że spodziewany nacisk przewyższa możliwości zastosowanej maszyny. Gięcie pozwala na uzyskanie nawet skomplikowanego kształtu przy jednoczesnym zachowaniu grubości użytego materiału.

Jak przebiega proces gięcia blach?

Gięcie blach to kolejny etap produkcji po cięciu laserowym. Proces gięcia odbywa się na dwóch narzędziach: matrycy oraz stempla. Można rozróżnić 3 podstawowe etapy tej obróbki plastycznej :

  1. Etap odkształceń sprężystych materiału, gdzie po usunięciu nacisku, obrabiany detal może jeszcze wrócić do swojego pierwotnego kształtu
  2. Etap odkształceń sprężystych materiału, gdzie zadany nacisk jest tak duży, że powoduje trwałą zmianę kształtu detalu,
  3. Etap dotłaczania, gdzie uzyskuje się finalny kształt.

W materiale podczas procesu gięcia można wyróżnić 3 główne obszary. Pierwszy z nich występuje od strony wewnętrznej przegięcia. W tym przypadku warstwy materiału są ściskane co powoduje skrócenie w kierunku wzdłużnym i wydłużenie w kierunku poprzecznym. Drugi obszar występuje od strony zewnętrznej przegięcia, gdzie warstwy materiału od strony matrycy są wydłużane w kierunku wzdłużnym i skracane w kierunku poprzecznym. W środku grubości materiału występuje ostatni obszar, w którym nie obserwuje się zjawiska skracania oraz wydłużania.

Gięcie blach wykonuje się na specjalnych prasach krawędziowych o napędzie mechanicznym lub hydraulicznym. Istnieje możliwość zastosowania sterowania numerycznego, które pozwala na bardzo dokładną obróbkę i szeroki zakres wykonywanych zagięć poprzez użycie specjalnie napisanego programu całego procesu.

Zakres oferowanych usług z zakresu gięcia blach

Nasza firma wykonuje gięcie blach na prasach krawędziowych CNC. Są to nowoczesne maszyny, które posiadają możliwość zaprogramowania całego procesu obróbki, co eliminuje błąd ludzki i pozwalają na wykonanie nawet bardzo skomplikowanych zagięć. Dodatkowo, nowoczesna prasa krawędziowa CNC zapewnia powtarzalność obrabianych detali, co sprawdza się doskonale w produkcji seryjnej. Oferujemy szeroki zakres gięcia blach o podanych niżej parametrach:

  1. Maksymalna długość elementów giętych to 4 m,
  2. Maksymalna grubość blachy to 12 mm,
  3. Możliwość zastosowania różnego rodzaju materiałów,
  4. Możliwość zastosowania różnych promieni gięcia,
  5. Maksymalny nacisk prasy to 240 ton.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie z zakresu gięcia blachy oraz wykwalifikowany personel, który zapewnia powtarzalność kształtów i jakość wykonania każdego zamówienia. Nasze prasy CNC pozwalają na wykonanie skomplikowanych kształtów oraz precyzyjne odwzorowanie detali. Szybkość procesu zapewnia sprawne wykonanie Twojego zadania w dogodnym terminie realizacji. Posiadamy też doświadczony zespół ekspertów, który pomoże Ci w optymalizacji kształtu detalu oraz parametrów obróbki plastycznej.

pl_PLPolski