Meramont S.A.

Poniższa klauzula informuje o tym w jakim celu i na jakiej podstawie Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MERAMONT Spółka Akcyjna z siedzibą w Wrześni ul. Kościuszki 14 62-300 Września e-mail: meramont@meramont.eu;

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych iod@meramont.eu

Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.

Podanie danych w celach wyżej określonych jest dobrowolne ale konieczne w celu odpowiedzi na zadane pytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody;

Powierzone nam informacje są odpowiednio zabezpieczone i wykorzystywane wyłącznie do określonego celu;

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 30 dni od zakończenia korespondencji dotyczącej rozpatrywanej sprawy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

en_GBEnglish (UK)